KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


I. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung
– Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện.
– Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp đồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.
– Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.
2. Đối tượng đào tạo
− Các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng.
– Các kỹ sư xây dựng làm việc cho các nhà thầu thi công.
– Các kỹ sư làm việc tại phòng kỹ thuật, phòng quản lý thi công của các công ty xây dựng.
– Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu,..
– Các sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị ra trường thuộc chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, điện,…
3. Yêu cầu đào tạo
– Thời gian đào tạo: 3 tháng
– Trình độ đào tạo: bồi dưỡng nghiệp vụ
– Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Quản Lý Dự Án Đầu Tư xây Dựng
4. Sau khóa đào tạo:
– Học viên được cấp chứng chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư xây Dựng/chứng nhận bồi dưỡng của khóa học có giá trị trên toàn quốc;
– Học viên được cấp tài liệu học tập, hóa đơn tài chính hợp lệ của đơn vị đào tạo.
– Tư vấn miễn phí cho Học viên làm Chứng chỉ hành nghề Giám sát; Thiết kế; Khảo sát; Định giá; Môi giới Bất động sản; do Sở Xây dựng cấp. Đảm bảo uy tín – chính xác – thuận tiện và nhanh;
II. Thời gian đào tạo
– Thời gian học các môn học chung bắt buộc
− Thời gian học các môn học, modun đào tạo nghiệp vụ
III. Nội dung khung chương trình đào tạo
Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)
I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
6.  Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)
7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
2.Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
– Thiết kế xây dựng công trình
– Giấy phép xây dựng
– Quản lý thi công xây dựng công trình
3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
– Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
– Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động
xây dựng
2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
– Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu
– Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
– Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu
– Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng
Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
2. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3. Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
4. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.
5. Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
6. Xử lý tranh chấp hợp đồng
Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
4. Quản lý tiến độ của dự án
Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
1.Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
– Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
– Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng
– Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)
–  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình
2. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
– Lập kế hoạch quản lý chất lượng
– Lập hệ thống quản lý chất lượng
– Các biện pháp đảm bảo chất lượng
– Các biện pháp kiểm soát chất lượng
Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)
1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
2. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Lập tổng mức đầu tư
4. Lập dự toán xây dựng công trình
5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
6. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng vàquản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
1. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
– Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
– Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
– Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng
2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
– Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
– Lập kế hoạch quản lý rủi ro
– Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro
– Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
– Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
– Tạm ứng vốn đầu tư
– Thanh toán khối lượng hoàn thành;
– Quy trình, thủ tục thanh toán
– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
– Khái niệm và phân loại quyết toán
– Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
– Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
– Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
IV. Hình thức đăng ký khóa học
 
– Đào tạo tại các Trung tâm, Trường học liên kết với Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt
– Nhận đào tạo tại Trường Kỹ thuật Đất Việt, Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn
– Thủ tục nhập học: Học viên nộp 2 ảnh 3×4, 01 CMND, bằng cấp liên quan.
Hình thức 1: đăng kí và đóng học phí tại văn phòng tại : Trường Kỹ thuật Đất Việt:
Số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
409/5 nguyễn oanh, P.17, Q.Gò Vấp, TpHCM
Hình thức 2 : Đăng ký online: http://bit.ly/2J9hNn0
V. Văn bằng/ Chứng chỉ
– Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên sẽ được nhận Chứng chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư được cấp bởi các đơn vị trực thuộc Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt và các đơn vị liên kết cấp.
– Bằng cấp có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn
VI. Quyền lợi sinh viên khi tham gia học tập tại trường
– Được đăng ký học các chương trình chất lượng cao với cam kết 100% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
– Được hỗ trợ xin việc và hỗ trợ xin học bổng du học với các sinh viên có năng lực tốt được sắp xếp chỗ ở ký túc xá với chi phí ưu đãi
– Được miễn giảm học phí theo quy định hiện hành đối với các con em gia đình chính sách
– Được hỗ trợ vay vốn ngân hàng CSXH sau khi nhập học
– Được học liên thông Đại học sau khi tốt nghiệp.
VII. Hậu khóa học
– Sau khi tốt nghiệp khóa học, nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.
– Nhận được sự ưu đãi nếu tiếp tục đăng ký các khóa học khác tại đơn vị, cũng như khi giới thiệu được bạn bè đến tham gia các khóa học tại Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt.
– Trong quá trình làm việc, sẽ được hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn.
– Học viên sẽ được giới thiệu các chương trình mới, cập nhật những thông tin mới nhất trong xây dựng và đào tạo.
– Được hỗ trợ tài liệu học tập
 * - HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: Quý học viên có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ đăng ký qua điện thoại: 0934228844, email: giaoducdatviet.com@gmail.com, Zalo: 0934228844 trước ngày khai giảng để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hoặc trực tiếp đến văn phòng Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt :Trường Trung Cấp Quốc Tế SG lầu 2 số 409/5 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp. Gặp Mr. Hiếu
*. LIÊN HỆ
Hotline: 0934.22.88.44 (Mr. Hiếu)
Email: giaoducdatviet.com@gmail.com
Website: http://giaoducdatviet.com - giaoduc.datviet.net.vn
Facebook: fb.com/giaoducdatviet/
Đăng ký online: http://bit.ly/2J9hNn0
Trung Tâm Giáo Dục Đất Việt
Tel: (028)22.23.88.44
Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét