Tuyển Sinh Ngành Kỹ Sư Trắc Địa bậc Cao Đẳng

Tên ngành, nghề: Trắc địa công trình
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Đào tạo theo niên chế
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo:  2,5 năm

Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ sư thực hành ngành, nghề Trắc địa công trình có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tư cách, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng đáp ứng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trắc địa công trình; có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tìm kiếm, cải thiện vị trí việc làm, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Kiến thức
a. Kiến thức chung:
Nhận thức được những nội dung lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành được thế giới quan và phương pháp khoa học để nhận thức, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống và lao động theo lập trường duy vật chủ nghĩa, chống tư tưởng duy tâm, cực đoan, chủ quan, duy ý chí; có lập trường tư tưởng chính trị ổn định, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Hiểu biết và vận dụng tri thức pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống, nêu cao ý thức chấp hành, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có ý thức bảo vệ quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội, đấu tranh chống các thế lực thù địch bảo vệ nền độc lập dân tộc, tự do, dân chủ cho nhân dân; có ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, chống các phong tục, tập quán, hủ tục lạc hậu; tự chủ, tích cực, sáng tạo trong lao động, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng CNXH.
Sử dụng kiến thức khoa học tự nhiên Tin học, Tiếng Anh để tra cứu các thông tin  liên quan Trắc địa công trình phục vụ trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, xây dựng, quan trắc công trình.
b. Kiến thức chuyên môn:
Trình bày được kiến thức cơ bản trắc địa như các đơn vị đo lường, các hệ toạ độ, các phương pháp biểu diễn quả đất; khái niệm về bản đồ, bình đồ và mặt cắt, định hướng đường thẳng; hai bài toán cơ bản trong trắc địa, sử dụng bản đồ.
Trình bày được phương pháp tính sai số của các đại lượng dạng hàm số, phương pháp bình sai lưới đo đạc đơn giản.
Trình bày được nguyên lý, cấu tạo thiết bị và các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo độ cao.
Mô tả được các ứng dụng, các phương pháp thực hiện công tác trắc địa trong xây dựng, giám sát thi công và quản lý, quan trắc công trình.
Trình bày được phương pháp tổ chức sản xuất trắc địa và trắc địa công trình, cách xây dựng và sử dụng đơn giá công tác trắc địa.
Vững kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên công trường xây dựng.
2.2. Kỹ năng
a. Kỹ năng cứng:
Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa truyền thống và một số thiết bị quang điện tử thông dụng để phục vụ công tác đo vẽ chuyên ngành.
Thực hiện được các phép đo góc, đo khoảng cách, đo cao để xây dựng hệ thống lưới khống chế trắc địa công trình phục vụ đo vẽ bình đồ khu vực và phục vụ thi công, giám sát công trình trong thời gian xây dựng và thời gian khai thác.
Tính toán và bình sai được các lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế thi công đơn giản và các dạng lưới khống chế đo vẽ khác.
Đo vẽ được bình đồ khu vực xây dựng, mặt cắt địa hình của tuyến.
Bố trí được công trình từ bản vẽ thiết kế ra thực địa; theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh được thi công đúng với thiết kế được duyệt.
Ứng dụng được kiến thức chuyên môn nghề phục vụ cho khảo sát, thiết kế, thi công và hoàn công các công trình xây dựng.
Tổ chức thực hiện được công tác quan trắc biến dạng và tính được biến dạng của công trình.
Ứng dụng được các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật của chuyên ngành trắc địa và các chuyên ngành xây dựng khác.
Làm được dự toán chi phí công tác trắc địa.
Cập nhật những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trắc địa, xử lý được những tình huống kỹ thuật xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện. Có khả năng hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp.
Thực hiện được các biện pháp đảm bảo An toàn lao động và vệ sinh lao động trong quá trình làm việc đạt năng suất cao.
b. Kỹ năng mềm:
Có khả năng làm việc độc lập, biết tổ chức làm việc theo nhóm; nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp nghề nghiệp và quan hệ giúp tăng hiệu quả công việc.
Nói, đọc và nghe hiểu được tiếng anh giao dịch thông thường đạt trình độ Bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương trình độ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC. Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng thích ứng trong môi trường hội nhập quốc tế.
Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học chuyên ngành, biết khai thác thông tin trên Internet đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014) tương đương trình độ Tin học tối ưu trong thời đại công nghệ số IC3 giúp cho quá trình học tập và làm việc được tốt.
2.3. Thái độ
Nhận thức đúng về CNXH; tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp hiện đại.
Có phương pháp làm việc khoa học, yêu nghề, tâm huyết với mọi công việc được giao; có tác phong miệng nói, tay làm; có tinh thần đoàn kết cùng xây dựng xã hội ngày càng phát triển.
Tự tin, năng động; nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp, sáng tạo trong nghề nghiệp làm tăng hiệu quả công việc; có ý thức cao để hoà nhập, hợp tác và có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm. Vận dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực trắc địa công trình do thực tiễn sản xuất đặt ra.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp kỹ sư thực hành ngành, nghề Trắc địa công trình trình độ cao đẳng làm việc tại:
– Phòng kỹ thuật, tổ kỹ thuật hiện trường các đơn vị xây dựng.
– Đội khảo sát địa hình của các công ty tư vấn khảo sát thiết kế.
– Các xí nghiệp địa hình, địa chính.
– Các cơ quan quản lý ngành xây dựng …
Với các chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán bộ phòng kỹ thuật,… và có thể quản lý tổ, đội trắc địa, khảo sát.
4. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Có khả năng tự học và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức thực hiện, đáp ứng đòi hỏi với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
Có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học để hoàn thiện kiến thức, tăng thêm năng lực tư duy, đảm nhận được công việc nội nghiệp phục vụ khảo sát, thiết kế, thi công, hoàn công, cũng như quan trắc trong ngành xây dựng.
5. Thời gian khóa học: 130 tuần
6. Khối lượng kiến thức toàn khóa học
Số lượng môn học, mô đun: 31
Tổng số tín chỉ: 95
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2685 giờ
Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 420 giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2265 giờ
Khối lượng lý thuyết: 651 giờ
Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1852 giờ
Khối lượng kiểm tra: 182 giờ
7. Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun


Mã MH/MĐTên môn học, mô đunSố tín chỉThời gian học tập (giờ)
Tổng sốTrong đó
Lý thuyếtThực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luậnKiểm tra
ICác môn học chung/ đại cương2242023815824
MH 01Chính trị59060255
MH 02Pháp luật230282
MH 03Giáo dục thể chất2604524
MH 04Giáo dục Quốc phòng và An ninh47545264
MH 05Tin học47545264
MH 06Tiếng Anh59060255
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề7322654131694158
II.1Môn học, mô đun cơ sở1424012510114
MĐ 07Vẽ kỹ thuật26015414
MH 08Điện kỹ thuật – Điện tử34532103
MH 09An toàn lao động, vệ sinh lao động23018102
MH 10Kiến thức cơ bản trắc địa46026304
MH 11Địa chất địa mạo đại cương34534101
II.2Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề4214851951183107
MĐ 12Đo góc và thiết bị đo góc26015414
MĐ 13Đo khoảng cách và thiết bị đo khoảng cách26015414
MĐ 14Đo cao và thiết bị đo cao310515828
MĐ 15Sử dụng máy toàn đạc điện tử4150151278
MĐ 16Thành lập lưới khống chế trắc địa4150151278
MĐ 17Đo vẽ bình đồ khu vực xây dựng bằng phương pháp toàn đạc.310515828
MĐ 18Đo vẽ mặt cắt địa hình310515828
MĐ 19Lập lưới khống chế thi công.26015414
MĐ 20Bố trí công trình.310515828
MĐ 21Cắm biên các công trình đào, đắp24515273
MĐ 22Bố trí đường cong.310515828
MĐ 23Đo vẽ hoàn công công trình310515828
MĐ 24Quan trắc biến dạng công trình26015414
MĐ 25Thực tập tốt nghiệp627024624
II.3Môn học, mô đun tự chọn175409341037
MĐ 26Tin học xây dựng4150151278
MH 27Cầu đường đại cương23018102
MĐ 28Trắc địa công trình đường310515828
MĐ 29Trắc địa công trình cầu310515828
MĐ 30Trắc địa công trình hầm310515828
MĐ 31Hệ thống định vị toàn cầu GNSS24515273
Tổng cộng:9526856511852182

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu )
2. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng; Bằng THPT trở lên phô tô công chứng, CMT phô tô, 02 ảnh 3x4

ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Trường ĐH GTVT TP.HCM
Địa chỉ: 2 Đường D3, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG : 
Văn phòng Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt :Trường  Quốc Tế SG lầu 2 số 409/5 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp. Gặp Mr. Hiếu
Tel: 0934.22.88.44 (Mr. Hiếu)
Email: giaoducdatviet.com@gmail.com
Website: http://giaoducdatviet.com
Hotline: (028)22.23.88.44
Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét