DỊCH VỤ LÀM NHANH CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT HẠNG 1

Quy định về làm Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình được quy định mới nhất tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:
Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ( Khoản 1, điều 49 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
Trình độ chuyên môn làm Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy định tại khoản 4, điều 16, Thông tư 17/2016/TT-BXD)
Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát công tác xây dựng công trình loại nào theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó.
Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “ lắp đặt thiết bị công nghệ”: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, điều hòa, không khí, mạng thông tin – liên lạc, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng và các chuyên ngành phù hợp khác, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc thuộc các chuyên ngành này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “ lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này.
Điều kiện làm Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy định tại khoản 2, điều 49, điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)
Hạng I:
 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên.
 • Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.
Hạng II:
 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên.
 • Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.
  Hạng III:
 • Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ đại học; Từ 5 (năm) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
 • Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tha gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT (EDUDATVIET)
Tel: (08) 22.23.88.44 - (04) 21.23.88.44
Tư Vấn 1: 0934.22.88.44
Tư Vấn 2: 0944.22.88.44
Tư Vấn 3: 0945.22.88.44
Tư Vấn 4: 0946.22.88.44
Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét