Latest Posts

[Bạc Liêu] Học Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Bạc Liêu

[Bạc Liêu] Học Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Bạc Liêu Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCC...
Chi tiết

[Quận 12] Lớp Đại Học Luật Kinh Tế

[Quận 12] Lớp Đại Học Luật Kinh Tế Luật kinh tế  là ngành học thừa hưởng nền tảng từ Luật học kết hợp với kiến thức trong lĩnh vực kinh t...
Chi tiết